ภาพความรู้ ; ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 2559-2563


ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)