ภาพความรู้ ; โน้ตย่อ พรบ.คุ้มครองเด็กและ พรบ.การจัดการศึกษาคนพิการ


ที่มา ; Facebook fanpage