ค้นหา

รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ

 

รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFk1OWkSroH_TBgi8R?e=aOb9p8

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น