ค้นหา

กสศ.และเครือข่ายผนึกกำลังเดินหน้าสร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ Starfish Education จับมือร่วมกันเฟ้นหาครู Influencer ที่พร้อมจะช่วยพัฒนาศักยภาพครูไทย ให้จัดทำสื่อได้ตามเกณฑ์ใหม่ วPA เพื่อขยายผลสู่เครือข่ายครูทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ พร้อมการจัดกิจกรรม Workshop Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ แบบออนไซต์อีกครั้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้และให้ครูทั้ง 30 คนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถึงการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ วPA รวมถึงสอดแทรกการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้าไปในนวัตกรรมของเหล่าครูฮีโร่ทั้ง 30 คน 

โดยมีกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้มากล่าวต้อนรับอีกครั้งและได้แนะนำถึงแพลตฟอร์ม “I am Kru?” นอกจากนี้ยังขอบคุณและคาดหวังว่าคุณครูทั้ง 30 ท่านจะมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน และต่อด้วยการเรียนรู้แบบเจาะลึกกับไอเดียเบื้องหลังที่อยู่ภายใต้ 8 ตัวชี้วัดของ วPA ในหัวข้อ“ฟังกันชัดๆ 8 ตัวชี้วัด วPA สำคัญไฉน” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งคุณครูทุกท่านได้ทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้น 8 ตัวชี้วัดของ วPA และยังได้ย้ำอีกว่าเน้นผลลัพธ์การเรียนให้เกิดที่เด็ก เน้นให้เด็กคิดได้ ทำเป็น มีทักษะ และประยุกต์ได้ 

หลังจากที่ทุกคนได้รับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 8 ตัวชี้วัดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ด้วยหัวข้อ “Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด” โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการไปที่ 8 ตัวชี้วัด ทำให้คุณครูทั้ง 30 ท่านได้ร่วมกิจกรรมเสมือนตนเองเป็นนักเรียนและได้เห็นแนวคิดและรูปแบบในการนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของตนเองเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูต่อไป 

ต่อมากับกิจกรรมเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Content อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” จากคุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้ก่อตั้งเพจ Parent One เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจถึงการสร้างสื่อที่จะเผยแพร่โดยมีหลักคิดที่ตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ยังได้มาพบและพูดคุยกับเหล่าครูฮีโร่ถึงเรื่อง สมรรถนะและทักษะที่สำคัญของครู ในหัวข้อ “สอนดี จัดการเป็น เผยแพร่ได้ ทักษะครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitating), ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating), นักพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Learning), นักนวัตกรรม (Innovation skill) และผู้สร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Authoring And Publishing) 

ทั้งนี้ได้ปิดท้ายกิจกรรมกับหัวข้อ “สร้าง Content Creator ผ่าน Makerspace อย่างไรให้ปัง!” โดย ทีม Media Starfish เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการสร้างสื่อหรือ Content เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม โดยมีรูปแบบ วิธีการที่คุณครูเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นในการเป็นครีเอเตอร์ด้วย 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ Starfish Education จับมือเฟ้นหาครู Influencer ภายใต้โครงการ สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ 

ที่มา ; เดลินิวส์ 14 พฤศจิกายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น