ค้นหา

ต่างชาติทึ่งไทยดูแลเด็กปฐมวัยไปไกลกว่าหลายประเทศ

21พ.ย.2565- ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมภาคพื้นเอเชียและยุโรปว่าด้วยเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อเร็วๆนี้นั้น ที่ประชุมได้มีการหารือถึงความสำคัญของสิทธิเด็กในด้านต่างๆ ซึ่งรมว.ศธ. ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการดูแลเรื่องดังกล่าวว่าประเทศไทยได้มีกฎหมายรัฐธรมนูญ ฉบับ 2560 ที่ให้สิทธิการเรียนฟรี 15 ปีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึง ประเทศไทยได้มีพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เพื่อดูแลมาตรฐานเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทำให้นานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่างตื่นชมการดำเนินการเรื่องเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก 

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้ประกาศปฎิญญาร่วมกันโดยขอให้ทุกประเทศต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณการดูแลสิทธิเด็กอย่างทั่วถึง และการสร้างมาตรฐานครูปฐมวัย ซึ่งเจตนารมย์ดังกล่าวบนเวทีนานาชาติทำให้เห็นว่าการพัฒนาเรื่องเด็กปฐมวัยและการดูแลสิทธิเด็กของประเทศไทยไปได้ไกลกว่าหลายประเทศแล้ว เพราะขนาดประเทศฟินแลนด์ที่ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกยังไม่มีเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราและเป็นแม่แบบของการศึกษาปฐมวัยก็ยังดำเนินการเรื่องนี้แค่ในมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมดังกล่าว  มีสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องนำกลับมาต่อยอดก็คือ การพัฒนาเด็กปฐมวัยของนานาประเทศ  จะใช้รูปแบบการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ เอไอ โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน รวมถึงหากครอบครัวใดต้องการจะมีบุตรเป็นของตัวเองจะต้องไปเข้าอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการดูแลเด็กด้วย ซึ่งรมว.ศธ.จะนำรูปแบบดังกล่าวกลับมาเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานมากขึ้นต่อไป  “ปลัดศธ.กล่าว 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 21 พฤศจิกายน 2565  

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น