ค้นหา

กมว.ตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาครูโดยยังไม่รับรอง

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพบปัญหามหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดหลักสูตรผลิตครู ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา เมื่อนักศึกษาจบแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ จนเกิดปัญหาฟ้องร้อง มองว่าต่อไปปัญหานี้จะมีน้อยลง เพราะปัจจุบันการพิจารณาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักสูตรนั้นๆ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบก่อน เมื่อ อว.รับทราบแล้ว จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาอนุมัติให้การรับรองต่อไป 

เมื่อมีระบบที่ชัดเจน และรัดกุม เชื่อว่ารอยรั่วที่เคยมี จะไม่มีอีกแล้ว ต่อไปหากพบมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรโดยไม่ได้รับการรับรอง จะลงโทษจนถึงขั้นไม่ให้เปิดสอนเลยหรือไม่นั้น มองว่าต่อไปนี้จะไม่มีการเอื้ออาทรแล้ว และถ้ามีเรื่องดังกล่าวผ่านหูผ่านตา หรือมีคนแจ้งเรื่องเข้ามา กมว.จะเร่งสอบสวนเรื่องทันที จะไม่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยแตกแถวเหมือนที่ผ่านมา” รศ.ดร.ศิริเดชกล่าว 

รศ.ดร.ศิริเดชกล่าวต่อว่า ที่ประชุม กมว.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้สำรวจคดีที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ยังค้างอยู่ เบื้องต้นพบมีคดีคั่งค้างกว่า 1,000 คดี ส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับการประพฤติผิดต่อนักเรียนในรูปแบบต่างๆ มีทั้งเรื่องรุนแรง และไม่รุนแรง ต่อไป กมว.จะจัดระบบให้มีการพิจารณาคดีให้รวดเร็วที่สุด โดยจะเร่งวางเส้นทางการพิจารณาให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้บางคดีสามารถดำเนินการสอบข้อเท็จจริงได้โดยเร็ว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น