ค้นหา

กมว.ตั้งทีมลุยสางคดีครูฉาว เร่งปิดเรื่องเก่าพร้อมรับมือปัญหาใหม่

นายศิริเดช สุชีวะ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว.เมื่อเร็วๆ นี้ หารือขอบเขตงานของ กมว. ซึ่งงานหลักๆ ที่จะเร่งดำเนินการคือ สะสางคดีความเก่า ที่กำลังจะหมดอายุ โดยจะเร่งจัดทำระบบของคดีและจัดระบบแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วมากที่สุด เท่าที่ดูมีหลายคดีที่สามารถปิดได้เร็ว อาทิ คดีที่ผู้กระทำเสียชีวิตไปแล้ว หรือเรื่องที่มีการตรวจสอบจากต้นสังกัดและคดียุติไปแล้ว เป็นต้น โดยตนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน มาช่วยสะสางคดีความเก่า และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงรวมถึงให้มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกิดความเสียหายบานปลาย ส่วน กมว.จะเข้าไปมีส่วนร่วม ลงไปดูข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงจรรยาบรรณ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบโทษทางจรรยาบรรณต่อไป

นายศิริเดชกล่าวต่อว่า ส่วนงานเชิงรุกจะเป็นเรื่องส่งเสริมจรรยาบรรณ โดยจะเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าอะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ ซึ่งบางเรื่องครูอาจทำเพราะความไม่รู้ หรือความมีเจตนาดี แต่เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง โดยที่ประชุมเห็นว่า การส่งเสริมเรื่องนี้ ควรขยายผลไปถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน หรือสถานประกอบการที่มีส่วนในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เรียกว่าเป็นการมองภาพการศึกษาภาพใหญ่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลการศึกษาทั้งทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ รวมถึงเป็นการปรับภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย 

ที่ประชุมยังเห็นชอบออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน 72 กลุ่มวิชา การอนุมัติหนังสือดังกล่าว เนื่องจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกครูผู้ช่วย ที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน จำนวน 72 กลุ่มวิชา ต้องได้รับใบอนุญาตฯ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบอนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตฯ ดังนี้ 1.ออกใบอนุญาตฯ 1,615 ราย 2.ต่ออายุใบอนุญาตฯ 7,013 ราย นายศิริเดชกล่าว 

มติชนออนไลน์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น