ค้นหา

ผลการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • การขึ้นบัญชี 2 ปี

        ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ขึ้นบัญชี) ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท. ปี 2566

  • รายชื่อผ่านภาค ก >>>

         https://file.thaijobjob.com/prakad/obec202301/obec202301_22

  • ประกาศการสรรหา

        ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

  • รับสมัคร 9-15 มกราคม 2566 ทางออนไลน์ ;  https://obec.thaijobjob.com/202301/index.php# 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 มกราคม 2566
  • สอบข้อเขียน(ภาค ก)  18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประเมินประวัติและผลงาน (ภาค ข) 16-20 มีนาคม 2566
  • ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางพัฒนาเขตพื้นที่ (ภาค ค) 16-20 มีนาคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 18 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 มีนาคม 2566

#คลิกรายละเอียด

 

ที่มา ; สพร สพฐ.   

ข่าวเกี่ยวกัน

อัมพร’ ชี้ปี66 จัดสอบล็อตใหญ่ เฟ้น 123 รองเขตพื้นที่ฯ ก.พ. เคลียร์อัตราสอบผอ.ร.ร.

·      เปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่  9 มกราคม  ถึงวันที่ 15 มกราคม  2566

·      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2566  

·      สอบข้อเขียนภาค ก วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ และวิชาความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำไปใช้ ที่ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

·      ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินภาคก ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อเข้ารับ

·      การประเมินภาคข   และภาค ค วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

ทั้งนี้การประกาศคัดเลือกรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานเกิดความต่อเนื่อง หลังบรรจุแต่งตั้ง  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ แล้ว ทำให้รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ว่างลง หลังจากคัดเลือกรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ แล้วต่อไปจะดำเนินการคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงเรียน แทนตำแหน่งที่ว่าง เพราะบางโรงเรียน ผู้อำนวยการก็สอบเลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และคัดเลือกรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ช่วยตามลำดับ 

การคัดเลือกรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ไม่จำเป็นต้องรอให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสพฐ. โดยตรง ส่วนการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ช่วย ต้องรอให้มีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครบองค์ประชุมก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ระหว่างนี้ สพฐ. จัดสอบรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้ทราบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะว่างลง เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป โดยปี 2566 นี้ ถือว่า เป็นปีของการคัดเลือกผู้บริหาร และครู ครั้งใหญ่” นายอัมพร กล่าว 

ข่าวเกี่ยวกัน

สพฐ.พร้อมสอบ ‘รองเขตพื้นที่ฯ’ โปร่งใส ยอดสมัคร 2.7 พันราย รับ 123 อัตรา

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

ผมได้กำชับให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยภายหลังจากคัดเลือกรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ เรียบร้อยแล้ว  คิดว่า แต่ละพื้นที่จะมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ครบองค์ประชุม จากนั้นสพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงเรียน แทนตำแหน่งที่ว่าง เพราะบางโรงเรียน ผู้อำนวยการร.ร.ก็สอบเลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และคัดเลือกรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ช่วยตามลำดับ” นายอัมพร กล่าว 

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้า การรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ วันที่ 11-15 มีนาคม สอบวันที่ 25 มีนาคม และม.4 สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม สอบวันที่ 26 มีนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ สอบ วันที่ 4 มีนาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 10 มีนาคม รายงานตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม มอบตัว ภายในวันที่ 22 มีนาคม นั้น ตนได้กำชับให้โรงเรียน เตรียมความพร้อมและดำเนินการตาม ประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2566 อย่างเคร่งครัด และห้ามมีการเรียกรับเงิน เพื่อแลกที่นั่งเรียนหรือแป๊ะเจี๊ยะอย่างเด็ดขาด ส่วนการแบ่งสัดส่วนผู้เรียน กับผู้เรียนสายอาชีพ นั้น สพฐ.  จะไม่ไปบังคับเด็ก โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ แต่หากพบว่า เด็กมีความสนใจเรียนสายอาชีพมากกว่า ก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนตามสมรรถนะที่เหมาะสมต่อไป 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ความเห็นของผู้ชม

 รอง ผอ.เขต
 3/24/2023 12:23:01 PM |  สมบูรณ์
 แสดงความคิดเห็น