ค้นหา

ก.พ. แจ้งผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

·   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

           https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/home

           https://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/passpaper_016501_20230120_00.pdf

 

·   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

           https://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/OCS_026501_20221018_1.pdf

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) 

โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper&Pencil ประจำปี 2566 ให้ทราบต่อไป 
ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/ https://job3.ocsc.go.th/  

 คลิกประกาศสำนักงาน ก.พ. >>> 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ข่าวเกี่ยวกัน

เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. ‘ภาค ก’ ปี 2566 รวม 333,500 ที่นั่ง เริ่ม 8 โมงครึ่ง 30 ม.ค. 

 

เตรียมตัวสมัครสอบ ก.พ. ‘ภาค ก’ ปี 2566 รวม 333,500 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ 8 โมงครึ่ง 30 ม.ค.

ผู้รอคอยการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คงเตรียมพร้อมแล้ว เพราะพรุ่งนี้ หรือวันที่ 30 มกราคม 2566 จะเป็นการ เปิดรับสมัครสอบทุกระดับวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รวม 333,500 ที่นั่ง (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) 

 

กรณีไม่เต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

คลิก เพื่อเริ่มการสมัครสอบ

 

และอย่าลืมว่า “ผู้สมัครสอบ ภาค ก ปี 2566” เลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil โดยจะจัดสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 

สำหรับศูนย์สอบที่มี “ที่นั่ง” มากที่สุดคือ กรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 70,000 ที่นั่ง รองลงมาคือ จ.สงขลา 35,000 ที่นั่ง จ.เชียงใหม่ 32,000 ตามลำดับ (ยังมีสนามสอบที่จังหวัดอื่นๆ อีก)

ผู้สมัครสอบต้อง ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในเวลา 22.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาดังกล่าว ใบสมัครสอบจะ ถูกยกเลิกอัตโนมัติ 

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2566 ทั้งหมด

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น