ค้นหา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

#รับสมัคร ๑๗-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์)

จำนวนตำแหน่งว่าง  ๒๗ ตำแหน่ง

 

#ผู้มีสิทธิสมัครได้

   ๑)เป็นรอง ผอ.เขตพื้นที่ รอง ผอ.กศน.จังหวัด  รอง ผอ.สช.จังหวัด

   ๒) ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา ๓๘ ค ชำนาญการพิเศษ หรืออาวุโส

 

 

#รายละเอียด https://ops.moe.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%98%e0%b8%88-66/

 

#ประกาศรับสมัคร >>>

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น