ค้นหา

ปรับบทบาทใหม่ ‘ศึกษาธิการภาค-จังหวัด’

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ภายในเดือนมีนาคม ตนจะประชุมศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ขณะนี้ ตนได้จัดทำโครงสร้างบทบาทของ ศธภ. และ ศธจ. หลังจากที่อำนาจบริหารงานบุคคลจากเดิมอยู่ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปอยู่ที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขตพื้นที่ฯแล้ว โดยจะประชุมทำความเข้าใจ ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศ โดยเน้นให้แต่ละพื้นที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ 

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า บทบาทหน้าที่ของ ศธจ.ใหม่ มีดังนี้

·      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จะกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัด สป.ศธ. ให้ ศธจ.เป็นผู้ดูแล

·      ให้ ศธจ.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยเอางานวิจัย ผลงานวิชาการที่ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มาแล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่น การแก้ไขปัญหาภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมกับบูรณาการการศึกษาในพื้นที่ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·      ทำงานร่วมกับคุรุสภาด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูกระทำผิดในวิชาชีพ หากพบข้าราชการครูกระทำผิด ไม่ต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณา แต่จะให้ ศธจ.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ก่อนสรุปให้คุรุสภาดำเนินการลงโทษต่อไป 

แม้ สป.ศธ.จะกระจายอำนาจบริหารงานบุคคลให้ ศธจ.ดูแลแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แล้ว ก็จะมีการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเรียกรับเงินด้วย ส่วน ศธภ.จะให้ทำแผนกำกับการศึกษาในระดับภูมิภาค โดยต้องดูว่าส่วนกลางกระจายอำนาจอะไรไปบ้าง และจะมีเครื่องมือกำกับติดตามให้ ศธจ.ขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่บ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก็จะต้องปรับวิธีการนิเทศก์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป” นายอรรถพลกล่าว 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น