ค้นหา

สสวท. รับสมัครรับทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน ครอบคลุม 6 หลักสูตร ดังรายการ (1) – (6) โดยสามารถติดตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้ตอนท้าย


(1) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (
ประกาศการรับสมัคร)
(2) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (
ประกาศการรับสมัคร)
(3) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (
ประกาศการรับสมัคร)
(4) กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (
ประกาศการรับสมัคร)
(5) กศ.ม. เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (
ประกาศการรับสมัคร)
(6) ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (
ประกาศการรับสมัคร)

 

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

 

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล psmt@ipst.ac.th โดยอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในเมนู “Q&A ทุนระยะที่ 4” และรายละเอียดการรับสมัครได้จากหลักสูตรที่สนใจเลือกศึกษา 

ที่มา ; สสวท.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น