ค้นหา

ถามตอบสอบครู ; รวมคำถามและคำตอบจากข่าว ชุดที่ 1

 

 1.คลิกอ่านรายละเอียดข่าว อำนาจในการยุบรวม เลิกล้มสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 

2.คลิกอ่านรายละเอียดข่าว จุดเน้นสำคัญของโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

 

3.คลิกอ่านรายละเอียดข่าว สพฐ.สร้างผู้นำเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 29,605 โรงเรียน

 

4.คลิกอ่านรายละเอียดข่าว   พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566