ค้นหา

ผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบยุบ รวม เลิก สถานศึกษา สพฐ.คือใคร

 

เฉลย  ข.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   คลิกรายละเอียด>>>

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น