ค้นหา

สพฐ.ชง ศบค.ไฟเขียวสอบ 11 กลุ่ม รองรับตำแหน่งว่าง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า เป็นการประชุมทบทวนและติดตามการทำงาน โดยในปี 2563 นี้ สพฐ.เลื่อนการจัดงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ออกไปจัดในเดือนธันวาคม 2564 แทน เนื่องจากขณะนี้เกิดวิกฤตโควิด-19 

ดังนั้น การจะนำนักเรียนจำนวนมากเดินทางมาร่วมประกวดและแข่งขันภายในงานจะทำให้เกิดการแออัด ซึ่ง สพฐ.มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย และเพื่อดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายว่าในปีนี้ ให้ สพฐ.เน้นที่ขบวนการจัดการเรียนการสอนของเด็กเป็นสำคัญ และให้เพิ่มการเรียนการสอนให้มากขึ้นโดยเฉพาะวิชาหลัก รวมถึงให้ลดการประเมินลง และลดกิจกรรมต่างๆ ด้วย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวด้วยว่า สพฐ.จะมีการดำเนินการจัดสอบบรรจุและการคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ซึ่ง สพฐ.ได้จัดทำแผนการจัดสอบทั้งระบบ ปี 2563 แล้ว และวันนี้ ได้มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.ไปดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอดส่องดูแลการจัดสอบให้มีความโปร่งใส ความยุติธรรม ป้องกันการทุจริต รวมถึงติดตามบุคคลที่แอบอ้าง หรือนำไปสู่การจัดทำติวเตอร์ข้อสอบ การสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จในการทำงาน หรือแอบอ้างบุคคลใน สพฐ.และให้กระจายการทำงานลงไปยังครัสเตอร์ในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบดูแลด้วย โดย สพฐ.จะตั้งศูนย์ดูแลการบริหารงานบุคคลในการจัดสอบ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนหรือขบวนการทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามให้การสอบคัดเลือก และสอบแข่งขันดำเนินไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรมมากที่สุด และให้ได้คนที่ดีตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่จะรับเข้าทำงาน

ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้จัดส่งแผนการดำเนินการจัดสอบไปให้ รมว.ศธ.พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเรื่องต่อให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบได้หรือไม่ หาก ศบค.เห็นชอบ สพฐ.จึงจะดำเนินการจัดสอบตามแผนได้ 

สำหรับตำแหน่งที่จะมีการจัดสอบมี 11 กลุ่ม ได้แก่

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน , ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา , รองผู้อำนวจการเขตพื้นที่การศึกษา 
  • ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16-17/2557) , ครูผู้ช่วยกรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป (หลักเกณฑ์ใหม่) 
  • ศึกษานิเทศก์ 33/2560 , บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ , บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ , บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ , และตำแหน้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

"สพฐ.วางแผนจะเริ่มทยอยจัดสอบกลุ่มต่างๆ ในเดือน ก.ค.นี้ แต่อย่างไรก็ตาม สพฐ.ก็ต้องรอความเห็นชอบจาก ศบค.ก่อน หาก ศบค.บอกว่ายังจัดสอบไม่ได้ สพฐ.ก็ต้องเลื่อนการจัดสอบออกไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัยโดยเฉพาะความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เราทุกคนมีความกังวลใจ อย่างไรก็ตาม หากเลื่อนการจัดสอบออกไป ในการบริหารงานบุคคลเพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่างนั้น หากเปิดเทอมไม่มีครู ผอ.โรงเรียน มาแทนตำแหน่งงว่าง ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยให้ครูในโรงเรียนนั้นช่วยกันสอนด้วยกันดูแลไปก่อน ซึ่ง สพฐ.ก็พยายามขับเคลื่อน แต่ปีนี้มีวิกฤตโควิด-19 เราจึงต้องช่วยกันดูแล และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ในอนาคตเราสามารถหาคนมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างได้อยู่แล้ว" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว 

ที่มา ; แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม