ค้นหา

การจัดตารางอ่านหนังสือหลายเล่มยังไงให้จำ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น ดังนั้นนี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่พอช่วยได้ให้จัดตารางการอ่านหนังสือให้ดีขึ้นได้ 

1. กำหนดเป้าหมายการอ่าน

ก่อนอื่นให้กำหนดเป้าหมายว่าคุณต้องการอ่านกี่หนังสือในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่คุณมีอยู่ เช่น เป็นคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ดังนั้นให้จัดเวลาที่เหลือคือเวลาหลังเลิกงาน ถ้าเลิกงานกว่าจะถึงห้อง 1-2 ทุ่มเท่ากับเหลือเวลาอ่านหนังสือ 3-4 ทุ่ม ก่อนนอน ก็จัดเวลาอ่านแค่นั้น

 

2 ตรวจสอบความพร้อมในด้านเวลาด้วย

ตรวจสอบเวลาที่คุณมีว่างในช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เวลาว่างในช่วงเช้าหรือเย็น หรือว่างในวันหยุด เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน บางคนอาจตื่นเช้ามาอ่านหนังสือได้ นั่งอึ นั่งทานข้าว นั่งรถ ก็อ่านได้ มันคือช่องว่างของเวลา แต่วิธีนี้คงไม่ใช่วิธีที่จะทำกันได้ทุกคน ต้องสู้สุดชีวิตจริงๆ เหมือนว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในการสอบ ชนิดต้องทุ่มให้หมดหน้าตัก

 

3. กำหนดเวลาสำหรับการอ่านแต่ละครั้งเพื่อฝึกวินัย

กำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับการอ่านในแต่ละครั้ง เช่น 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ค่อยๆเพิ่ม ไป 2 - 3 ชั่วโมง มากกว่านั้นจะเสียสมาธิ ถ้าเสียสมาธิแล้วไม่ควรอ่านไปทำอย่างอื่นโน่น อ่านยังไงก็ไม่จำหรอก

 

4. สร้างกำหนดการตามความพร้อมและเวลาที่จำกัด

ใช้เวลาที่คุณตรวจสอบในข้อ 2 และระยะเวลาที่คุณกำหนดในข้อ 3 เพื่อสร้างตารางอ่านหนังสือ ตั้งเวลาอ่านในช่วงที่ว่าง ๆ ที่คุณมี โดยควรเลือกตั้งเวลาในช่วงที่คุณรู้สึกสดชื่นและสามารถเน้นการอ่านได้ เช่น ตอนเช้า กับตอนก่อนนอน ยิ่งตอนเช้าสมาธิจะพุ่งสูงสุด ก่อนนอนเป็นการอ่านเพื่อให้ข้อมูลไปอยู่ในคลังสมอง

 

5. สร้างนิสัยรักการอ่านโดยปฏิบัติตามตารางเวลา

สร้างนิสัยในการอ่านโดยกำหนดตารางอ่านเป็นกิจกรรมประจำ ควรพยายามทำตามตารางอ่านที่คุณสร้างขึ้นและให้ความสำคัญกับการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำวันของคุณ

 

6. ติดตามความคืบหน้า

สร้างระบบการบันทึกความคืบหน้าของคุณในการอ่านหนังสือ เช่น เอาสมุดมาสร้างรายการอ่านหนังสือเล่มไหนอ่านแล้ว เล่มไหนยังไม่อ่าน เขียนวางแผนกำหนดการอ่านให้จบ เพื่อไปสู่เล่มใหม่ วิธีนี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่ายังเหลือเวลาเท่าไหร่ในการอ่านอีกเล่ม

 

7. เขียนสรุป

ประโยชน์ของการเขียนสรุป ก็คือจะได้ไม่ต้องกลับมาเปิดอ่านใหม่หลายรอบ อ่านแค่ชีทสรุปก็จำได้แล้ว หนังสือเล่มที่หนาขนาดนั้น เวลาคงไม่พอหรอก ดังนั้นต้องสรุปตามความเข้าใจและนำความเข้าใจนั้นไปใช้ในการทำข้อสอบ ด้วย 

อย่าลืมว่า ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาของคุณ ความสำเร็จในการจัดตารางอ่านหนังสือขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการปฏิบัติตามตารางอ่านที่คุณสร้างขึ้น อย่าลืมให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและความสนุกสนานเช่นกัน เพื่อให้คุณมีสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างการอ่านหนังสือ 

ที่มา ; FB หมอความ

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น