ค้นหา

สพฐ.แจ้งกำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ

สพฐ.แจ้งเวียนกำหนดการและรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

 

ข่าวเกี่ยวกัน

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว16) กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ซึ่งจะ

·      เปิดรับสมัครวันที่ 21-27 กรกฎาคม

·      สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 สิงหาคม

·      สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 สิงหาคม

·      ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 

นายอัมพรกล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดรับ 216 แห่ง 8,061 อัตราใน 50 กลุ่มวิชา แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เปิดรับทั้งหมด 181 เขต แบ่งเป็น ว16 พื้นที่ปกติ จำนวน 5,487 อัตรา ว17 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 393 อัตรา รวม 5,880 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เปิดรับ 34 แห่ง แบ่งเป็น ว16 จำนวน 219 อัตรา ว17 13 อัตรา รวม 232 อัตรา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ว16 จำนวน 1,831 อัตรา ว17 จำนวน 118 อัตรา รวม 1,949 อัตรา 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

คลิกรายละเอียด 

หนังสือ สพฐ.แจ้งเวียน เขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ ประจำปี 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น