ค้นหา

เด็กไทยไกล้เป็นโจร ; ภาพชุดของเด็กไทยในอนาคต (Scenario)

10 กรกฎาคม 2566 ปัญหานี้ ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สะท้อนปัญหาเยาวชนไทย ในปัจจุบันว่า เมื่อนำผลการศึกษาวิจัยในเรื่อง เด็กไทยพันธุ์ใหมยุค ปี 2000 มาเป็นแกนหลักเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผลการศึกษาวิจัยกว่า 15 ชิ้น ข้อค้นพบแต่ละด้าน ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรณีศึกษา ข้อมูลการสำรวจที่เกี่ยวข้อง ภาพชุดของเด็กไทยในอนาคต (Scenario) อันใกล้นี้ จะเห็นคุณลักษณะที่เด่นชัดดังต่อไปนี้

 

1. ระดับสติปัญญา ของเด็กไทย (Intellectual Quotient) มีแนวโน้ม ลดต่ำลงจนน่าเป็นห่วง

2. สภาพ ร่างกายที่อ่อนแอลง ขาดภูมิต้านทานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรม และการแสดงออกแฝงไปด้วยความ ก้าวร้าวรุนแรง ในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น.

4. เด็กวัยใสที่อ่อนเยาว์แต่กลับ เรียนรู้ทางเพศ เร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็น

5. การแสวงหาความรู้ ความสุข และการมีเพื่อนใหม่ทางอินเตอร์เน็ต

6. วัตถุนิยม เป็นตัวตั้งในการสร้างคุณค่าเชิงปริมาณ.

7. การให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม

8. เด็กจำนวนไม่น้อย ขาดรากเหง้าทางศีลธรรม ศาสนา วัฒนธรรม สูญสิ้นความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

9. เกิดสภาวะความเครียด การกดดันจากการแข่งขัน

10. การมองความสำเร็จในเชิงตัวบุคคลมากกว่าความเป็นหลักการและเหตุผลมีความคิดในรูปสำเร็จ(Package) การลอกเลียนแบบ(Copy) โดยขาดการไตร่ตรองรอบคอบกระบวนการคิดด้วยการใช้ปัญญา

11. การเล่นพนันบอลการมีหนี้ จนมีผลเสียต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน

12. เด็กทำงานหนักไม่เป็น

 

อ้างอิงจาก

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02T5xfV4hU3jvAWEHaYguwAq53oCZCMSufb7DktWgN9yVmJRx2N9E68F4iej3iCsEhl&id=100064021594484&mibextid=Nif5oz

 

ที่มา ; FB ThaiTribune

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น