ค้นหา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 16-25 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  1 กรกฏาคม 2563
  • สอบข้อเขียน 18 กรกฏาคม 2563
  • สอบสัมภาษณ์ 30-31 กรกฏาคม 2563
  • ประกาศผลการสอบ  7 สิงหาคม 2563

ขึ้นบัญชี 2 ปี และมีการประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 1 ปี

คลิกรายละเอียด

ความเห็นของผู้ชม