ค้นหา

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2566

 ข้อมูลสถิติการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น