ค้นหา

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566

 @สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566

 

@โดยผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นอำนาจของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
  • รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม-วันที่ มิถุนายน
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิถุนายน ภาค ข วันที่ 25 มิถุนายน
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ภายในวันที่ กรกฎาคม
  • สอบภาค ค ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการเรียนการสอน ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด
  • ภายในเดือนกรกฎาคม ให้สามารถบรรจุแต่งตั้งครูให้แล้วเสร็จ

 

@ส่วนการบริหารการจัดทำข้อสอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการสพฐ.ร่วมกันจัดหามหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นผู้จัดทำข้อสอบ ดังนี้

 

@ ตัวอย่างการประกาศสอบ-ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษ

หมายเหตุ สามารถติดตามสืบค้นประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หรือคลิก รวมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกเขตพื้นที่ฯ (kruwandee.com)

 

 

 

 

 

 

 

@ เอกสารบรรยายสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ.

 

 

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ที่มา ; สพร.สพฐ.