ค้นหา

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

@สพฐ.แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยกำหนดปฏิทินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

@โดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้ 

·      ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ สิงหาคม

·      รับสมัครคัดเลือก วันที่ 15-21 สิงหาคม

·      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 24 สิงหาคม

·      สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วันที่ กันยายน

·      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ภายในวันที่ 13 กันยายน

·      ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และภาค ค ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน

·      ประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน

·      สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน

·      ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 กันยายน

·      บรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันที่ ตุลาคม

 

@สพฐ.แจ้งข้อหารือ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับ "หัวหน้ากลุ่ม" ที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

 

@หนังสือแจ้งจาก สพฐ.

 

@หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น