ค้นหา

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

- จำนวน 8 ตำแหน่ง 5 หน่วยงานฯ

- รับสมัคร วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

- คัดเลือกโดยการประเมินฯ (ไม่มีสอบข้อเขียน)

- เป็นข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี

- มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ตามข้อตกลงพัฒนางานPA หลังการแต่งตั้งฯ

 

ประกาศฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น