ค้นหา

สอศ.รับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 อัตรา

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- จำนวน ตำแหน่ง หน่วยงานฯ

- รับสมัคร วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

- คัดเลือกโดยการประเมินฯ (ไม่มีสอบข้อเขียน)

เป็นข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ขึ้นบัญชีไม่เกิน ปี

- มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้ง ตามข้อตกลงพัฒนางานPA หลังการแต่งตั้งฯ

 

ประกาศฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา