ค้นหา

ลุยสอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา สัมภาษณ์รอบสุดท้าย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่อนคลายระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการผ่อนปรนให้ธุรกิจ และสถานประกอบการดำเนินกิจการได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ประชาชนเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นั้น

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประเมินภาค ค.ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งการประเมินภาค ค.จะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

      ส่วนที่ 1 รายงานการแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสถานศึกษา และ

      ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น 204 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล (http://ipa.vec.go.th)

สำหรับการประเมินและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2563 และดำเนินการประเมินภาค ก. สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563 และประเมินภาค ข. การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ การประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563 และการประเมินอาชีวศึกษาภาค ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา 

ที่มา; แนวหน้า วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม