ค้นหา

ครูในญี่ปุ่นขอลาออกด้วยเหตุสุขภาพจิตสูงเป็นประวัติการณ์

เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ผลสำรวจล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ญิ่ปุ่น ระบุว่า ครูจำนวน 953 คน ออกจากงานด้วยเหตุผลด้านสุขภาพจิตในปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้น 171 คนจากการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 

เจ้าหน้าที่กระทรวง กล่าวว่า ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของจำนวนครูที่ออกจากงานในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า พวกเขาจำเป็นต้อง "จัดการกับสุขภาพจิตของครูเป็นประเด็นเร่งด่วน" 

ผู้ที่ลาออกเนื่องจากอาการป่วยทางจิตคิดเป็นร้อยละ 8 ของครูทั้งหมด 12,652 คน ที่ออกจากงานด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเกษียณอายุภาคบังคับในปีการศึกษาที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2565 ตามการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลสำรวจพบว่า ครูระดับประถมศึกษา 571 คน เพิ่มขึ้น 114 คนจากการสำรวจครั้งก่อน 277 คนในระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้น 35 คน และระดับมัธยมปลาย 105 คน เพิ่มขึ้น 22 คน ออกจากงานเนื่องจากอาการป่วยทางจิต โดยแต่ละตัวเลขระบุว่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

การสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญิ่ปุ่น   แยกต่างหากที่เผยแพร่เมื่อปลายปีที่แล้ว แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยจำนวนครูในโรงเรียนของรัฐที่ลาหยุดงานเนื่องจากปัญหาทางจิตซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,897 คน ในปีการศึกษาเดียวกัน 

ส่งผลให้ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นของครูและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานตามมาส่งผลให้จำนวนผู้ต้องการเป็นครูลดลง ทำให้ยากขึ้นที่จะครอบคลุมสำหรับผู้ที่ลางานเนื่องจากเจ็บป่วยหรือเกษียณอายุ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู กระทรวงกำลังพิจารณาปรับปรุงสภาพการทำงานและเพิ่มพนักงานผู้ช่วยอย่างมีนัยสำคัญ เจ้าหน้าที่กล่าว 

นอกเหนือจากเหตุผลด้านสุขภาพจิตแล้ว ครู 4,000 คนออกจากโรงเรียนเนื่องจากเปลี่ยนงาน ซึ่งรวมถึงการถูกยุบสภาการศึกษา และ 2,913 คนเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว 

การสำรวจเดียวกันนี้ยังตรวจสอบโครงสร้างอายุและอายุเฉลี่ยของครูที่ทำงานในโรงเรียนของรัฐ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2022 และแสดงให้เห็นว่าครูมีอายุน้อยลงเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนในปี 2019 

อัตราส่วนของครูที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของพนักงานทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษา และร้อยละ 17.3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และ 1.1 จากการสำรวจครั้งก่อนตามลำดับ 

ร้อยละของครูอายุ 50 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 31.3 ในโรงเรียนประถมศึกษา และร้อยละ 34.0 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ลดลง 2.6 และ 2.7 คะแนนตามลำดับ 

อายุเฉลี่ยของครูในโรงเรียนประถมศึกษาลดลง 0.5 จุดเป็น 42.1 ปี และในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 0.6 จุดเป็น 43.0 ปี 

ที่มา ; edunewssiam