ค้นหา

ครู สพฐ.ว่าง1,279 อัตรา เล็งสอบใหม่ พ.ย. นี้

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯ และ อ.ก.ค.ศ.สศศ.เปิดรับ 246 แห่ง รวม 4,113 อัตรา แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 957 อัตรา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 3,156 อัตรา ผู้สมัครรวม 16,928 ราย แบ่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา 9,310 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 7,618 ราย  

โดยได้จัดสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบปัญหาการทุจจริต ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ภายในวันที่ 13 กันยายน ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และภาค ค วันที่ 14-17 กันยายน ประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 18-22 กันยายน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23-24 กันยายน ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 กันยายน บรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 

นายสุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16)ซึ่งจัดสอบช่วงเดือนสิงหาคม มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดรับสมัครรวม 216 แห่ง ใน 51 กลุ่มวิชา อัตราว่างที่เปิดรับ 8,061 อัตรา มีผู้สมัครรวม 26,696 คน มีสิทธิสอบ 26,568 ราย นั้น มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก 18,821 ราย  คิดเป็น 70.84%   มีอัตราว่างที่ยังเหลืออีก 1,279 อัตรา ทั้งนี่การบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ซึ่งมีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกครั้งนี้ จำนวน 6,782 อัตรา  เนื่องจากบางกลุ่มวิชาไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เต็มตามตำแหน่งว่างที่ประกาศรับ 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น