ค้นหา

กก.มรดกโลกเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้เเทนไทย จากกระทรวงการต่างประเทศ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมศิลปากร และสำนักงานนโยบายและเเผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในวันนี้ แหล่งทางวัฒนธรรมของไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งที่ 4 ของประเทศทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกรวมทั้งสิ้น 7 แหล่ง

 

สำหรับบรรยากาศการประชุมฯ ภายหลังจากที่ประชุมให้การรับรองเมืองโบราณศรีเทพของไทยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแล้ว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมและขอนำสาสน์ขอบคุณและแสดงความยินดีในนามของประชาชนชาวไทยจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในครั้งนี้ด้วย ต่อคณะกรรมการมรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษา โดยสรุปว่า เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 3 พื้นที่เกี่ยวข้องกัน มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทวารวดี ที่โดดเด่นกว่าเมืองในยุคเดียวกัน และมีรูปแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับ ในชื่อ “ศิลปะสกุลช่างศรีเทพ” การขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้อง แหล่งอันทรงคุณค่าให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และสมบัติอันล้ำค่าของคนทั่วโลกและคนรุ่นหลังต่อไป และขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยียมเยือนเมืองโบราณศรีเทพ 

นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อ 31 ปี ที่ผ่านมา เมืองโบราณศรีเทพ นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งล่าสุดของประเทศไทย นับจากการขึ้นทะเบียน  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อปี 2535 

การนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 พื้นที่ คือ เมืองโบราณศรีเทพ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, เขาคลังนอก และถ้ำเขาถมอรัตน์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำเสนอคุณค่าความโดดเด่น ในเรื่องของการจัดวางผังเมืองที่แตกต่างจากเมืองทวารวดี ในยุคสมัยเดียวกัน และประติมากรรม สกุลช่างศรีเทพ ที่มีลักษณะลอยตัว และมีสีหน้าผสมผสาน

ขณะที่จังหวัด เพชรบูรณ์ ภาครัฐ ภาคประชาขาชน ภาคเอกชน กลุ่ม Drive Si Thep รวมตัวกันอย่างเนืองแน่น พร้อมโบกธงชาติไทย แสดงถึงความยินดี เฉลิมฉลองแสดงความยินดีในการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ของประเทศไทย

 

20-24 ก.ย. เข้าชม เมืองโบราณศรีเทพ ฟรี  ฉลองยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ  เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว เนื่องในองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศ-ให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 กันยายน ที่กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่ง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโก ประกอบด้วย เกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง หรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใด ๆ ของโลก ผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณี วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว 

พลตำรวจเอกพัชรวาท  กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นมรดกโลกมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก และในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย  โดยเมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้มีแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ต่อจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน การขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เป็นแหล่งมรดกโลก จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ผมขอส่งต่อความยินดีในครั้งนี้กับทุกภาคส่วน และขอเชิญชวนให้ทุกคน ไปสัมผัสความสวยงามของเมืองโบราณศรีเทพ แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย 

นายเสริมศักดิ์  กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในครั้งนี้ ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในพุทธศักราช 2535 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี แหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกครั้ง ภารกิจของรัฐบาล ยังไม่สิ้นสุดเพียงการเฉลิมฉลองการประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกเท่านั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพภายหลังจากการได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยแผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะครอบคลุม ทั้งเรื่องการอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดทำแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์ 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566 นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศรีเทพกับมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 20กันยายน 2566 ถึง 14 มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่เรื่องราว คุณค่า และความสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ให้ประชาชนคนไทยทุกคน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกในครั้งนี้

ชื่นมื่น ‘บิ๊กป๊อด’ ร่วมยินดี ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ ขึ้นแท่นมรดกโลก ด้านรมว.วัฒนธรรม จ่อยื่น ‘ภูพระบาท’ เสริมซอฟต์เพาเวอร์ ดันพลังทางวัฒนธรรมไทย 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดงานแถลงข่าวเมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์กรยูเนสโก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการชมการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 นำโดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นมรดกโลกมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกและในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่ขยายออกมา ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2556 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย โดยเมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทยถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยได้มีแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ต่อจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ผมหวังว่าการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เป็นแหล่งมรดกโลก จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว” 

ด้านนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในครั้งนี้ ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ.2535 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี 

แหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกครั้ง กระผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมยินดีกับการประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงค้นพบเมืองโบราณศรีเทพที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่า ต่อมากรมศิลปากรได้ทำการสำรวจ ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์และพัฒนาจนกระทั่งจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ.2527 ตลอดเวลาดังกล่าวได้มีการศึกษาวิจัย โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ” นายเสริมศักดิ์กล่าว 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเมืองโบราณแห่งนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพอย่างต่อเนื่อง กระทั่งนำไปสู่การเสนอเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Tentative List) เมื่อพ.ศ.2562 และจัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ นำส่งยังศูนย์มรดกโลกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ต่อมาสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 เมื่อผ่านการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญแล้ว เมืองโบราณศรีเทพจึงได้ถูกบรรจุเข้าในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ระหว่าง วันที่ 10-25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

อย่างไรก็ตามภารกิจของรัฐบาล ยังไม่สิ้นสุดเพียงการเฉลิมฉลองการประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกเท่านั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพภายหลังจากการได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก 

โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่อง การอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แผนบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดทำแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์” นายเสริมศักดิ์เผย 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ผลจากนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งมรดกโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก (Tentative List) อีก 5 แหล่ง ทั้งนี้ ในปีต่อไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของยูเนสโก เพื่อประกาศให้เข้าสู่บัญชีมรดกโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี ของประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง” นายเสริมศักดิ์ เผย 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมไทยและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติ ทั้งยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย และประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ได้อย่างสง่างาม ประเทศไทยเป็นที่บรรพบุรุษของเราสร้างสมความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เรามีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงรัตนโกสินทร์เป็นแผ่นดินทองที่เรียกขานกันว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรม หรือ ซอฟต์เพาเวอร์ที่จะนำความมั่งคั่ง รุ่งเรืองมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป” นายเสริมศักดิ์เผย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม UNGA ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก็ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และฝากแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วย 

เสริมศักดิ์’ ชี้ลงมติ ‘ศรีเทพ’ ขึ้นมรดกโลกผ่านฉลุย เตรียมการไว้แน่นทุกด้าน ด้าน ‘บิ๊กป๊อด’ ปลื้มมรดกเก่าแก่ ภาพลักษณ์ดีอวดสายตาชาวโลก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดงานแถลงข่าวเมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการชมการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 นำโดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ต่อมาเวลา 15.58 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์หลังการแถลงข่าวว่า การประกาศเมืองโบราณศรีเทพขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญ เดิมมีอยู่ 3 แห่ง การประกาศใหม่ คือ เมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางมรดกโลก การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ เป็นภาพพจน์ที่ดีต่อชาวโลก ที่ประเทศไทยมีมรดกโลกที่เก่าแก่ ซึ่งต่างชาติก็จะให้ความสนใจ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีโดยตรง

ด้านนายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ยูเนสโกมีมติเอกฉันท์ เป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศยินดีเป็นที่สุด ที่ถูกยกเป็นเมืองโบราณระดับโลก ทำให้พื้นที่ของเราเป็นที่รู้จักในสายตาคนทั้งโลก ทั้งการศึกษา การท่องเที่ยว ก็จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอีกอย่างหนึ่ง 

เมืองโบราณศรีเทพ คือ ซอฟต์เพาเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเรา เป็นเรื่อง 1 ตำบล 1 ซอฟต์เพาเวอร์” นายเสริมศักดิ์ กล่าวและว่า การลงมติเป็นเอกฉันท์ ตนคิดว่าคนที่เสนอเรื่องขึ้นไป ดูทุกแง่มุม ทุกประเด็น ทุกด้านที่เรามีการเตรียมการ เราเตรียมการได้ครบ นอกจากเราส่งเอกสารและภาพ เรายังส่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านั้นมาตรวจพิสูจน์

เราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้ ที่เป็นรอบสุดท้ายแล้ว เราเข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่าง อันนี้เป็นเรื่องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ” นายเสริมศักดิ์ เผย

นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปเราจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาของท้องถิ่น ความสำคัญคือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ไปจนถึงจังหวัด เขาจะต้องดูแล รักษาไว้ และต่อยอดในแง่เศรษฐกิจด้วย 

ขณะที่วันหนึ่งมีคนไปท่องเที่ยวไม่ถึง 1,000 คน แต่เมื่อกระจายข่าวออกไปว่าเตรียมประกาศครั้งยิ่งใหญ่ คนก็มาเที่ยวเยอะแล้ว และตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองต่อเนื่องเป็นเวลาอีกเกือบเดือน ต่อมาเป็นส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม กับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เราจะจัดอะไรต่อเนื่องให้สมกับเป็นรางวัลระดับโลก ที่มีค่ายิ่งของเรา” นายเสริมศักดิ์ เผย 

รายงานข่าวแจ้งว่าเมืองโบราณศรีเทพ ถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4 ต่อจาก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และเป็นแหล่งมรดกโลกเหล่งที่ 7 ของประเทศไทย 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น