ค้นหา

‘สพฐ.’ เล็งยกเครื่องเกณฑ์สอบ ‘ครู-ผอ.ร.ร.-เขตพื้นที่’

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ตนจะหารือกับหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เร่งจัดทำแอ๊กชั่นแพลน หรือแผนปฏิบัติงาน เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดูว่าอะไรบ้างที่เป็นภาระครูอยู่ขณะนี้ เพื่อคืนเวลาของครูให้ไปทำหน้าที่การสอนให้นักเรียนมากขึ้น ปรับเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นภาระครู เช่น เกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ครูส่วนหนึ่งยังคิดว่าเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะทุกวันนี้ยังเป็นภาระ ดังนั้น ต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลไปดูรายละเอียด เพื่อออกแบบเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการประเมินการใช้ระบบวิทยฐานะรูปแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 9 ที่ใช้ในปัจจุบันถามว่าดีหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าดี แต่ส่วนไหนที่เป็นภาระครูก็ต้องลดลงเพื่อคืนครูให้นักเรียนมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน ยังมี เรื่องการโยกย้าย ซึ่งต้องปรับหลักเกณฑ์ให้มีความสะดวก โปร่งใส ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพราะหากครูต้องเสียเงินเพื่อโยกย้ายก็ถือเป็นภาระอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดหนี้สินขึ้นในอนาคต ดังนั้น ต้องไปตรวจสอบว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงไหน เพื่อหาทางแก้ไข 

อีกเรื่องที่ต้องทำคือ ครูคืนถิ่น ซึ่งอาจจะต้องปรับหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยในอนาคต ซึ่งผมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกร่างหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยเสนอให้ท้องถิ่น หรือจังหวัดเป็นผู้จัดสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกคนในพื้นที่ หรือภูมิลำเนามาเป็นครูแก้ปัญหาโยกย้าย ไม่ใช่ว่าอยู่เป็นครูครบ 2 ปีก็ขอย้ายกลับภูมิลำเนาตัวเอง การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ ขณะเดียวกันครูก็จะได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และต่อไปเรื่องย้าย เรื่องวิ่งเต้น เสียเงินเสียทองก็จะหายไปด้วย” ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวธนุกล่าว 

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า แนวทางนี้ไม่ใช่แค่ครูเท่านั้น ยังรวมถึงเกณฑ์การคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ด้วย เพราะที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการเขตพื้นที่บางคนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ไกลจากท้องถิ่น เช่น บางคนมีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคใต้ กลับบ้านเสาร์-อาทิตย์ เสียเวลาอยู่กับการเดินทาง ขาดขวัญกำลังใจ แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นของตัวเอง ประโยชน์ที่ได้คือช่วยพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งการเช่าบ้าน การเดินทาง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือให้สอบในพื้นที่ของตัวเอง เรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ. จึงถือเป็นโอกาสที่ สพฐ.จะได้เร่งดำเนินงานโดยเร็วที่สุด 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น