ค้นหา

แก้เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ‘ว16-ว17’ ใช้ ‘จังหวัด’ เป็นฐาน

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ รายงานจำนวนอัตราว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะเปิดคัดเลือก โดยขอให้กำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจำเป็นอย่างแท้จริง คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ว16) และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว17) ทดแทนอัตราว่างที่มีอยู่

นายสุรินทร์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เดิม สพฐ.กำหนดปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ว16 และ ว17 ไว้ปลายเดือนธันวาคม 2566 แต่เนื่องจาก ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้ไปทบทวนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก จากเดิมที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ มาเป็นใช้จังหวัดเป็นฐาน เช่น จ.นครราชสีมา มี 8 เขตพื้นที่ฯ ให้รวมอัตราว่าง และจัดสอบใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่ส่วนราชการมอบหมาย เป็นการสอบรวมที่จุดเดียว เพื่อลดภาระทั้งค่าใช้จ่าย การเดินทาง ขณะที่มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการออกข้อสอบ และจัดสอบ จะส่งข้อสอบเพียงจุดเดียว ลดปัญหาส่งข้อสอบล่าช้า โดย สพฐ.จะเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พิจารณา หากคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ คาดว่าจะจัดสอบครูผู้ช่วย ว16 และ ว17 ได้ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 

ส่วนการสอบอื่นๆ เช่น การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการ สพท.มีแนวโน้วจะจัดสอบเป็นรายภาค เช่นเดียวกับการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะต้องปรับหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน โดยเร็วๆ นี้ สพฐ.จะสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสอบ เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป” นายสุรินทร์ กล่าว 

นายสุรินทร์กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจัดสอบเดือนกันยายน มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และ อ.ก.ค.ศ.สศศ.เปิดรับ 246 แห่ง รวม 4,113 อัตรา แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 957 อัตรา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 3,156 อัตรานั้น ขณะนี้ได้บรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้จัดอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้น จึงได้สื่อสารไปยัง สพท.ให้จัดอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่เบื้องต้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ไปก่อน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สพฐ.เตรียมจะจัดอบรมเป็นรายภูมิภาคอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2567 

มติชนออนไลน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น