ค้นหา

คุรุสภา จัดสอบตั๋วครูราบรื่น พร้อมประกาศผล 15 ม.ค.67

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบที่ 2 ทั้งนี้ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบในการทำข้อสอบได้โดยง่าย ผ่านโปรแกรมและระบบการทดสอบที่มีความทันสมัยเช่นเดียวกันกับข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกใช้เมนูต่างๆ โดยเลือกคำตอบได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดความสะดวกในการทำข้อสอบ รวมถึงการดำเนินการตรวจข้อสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้ง ข้อสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เลขาธิการคุรุสภากล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation-Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวม แสดงถึงการแสดงออกของสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตสถานการณ์การทำงานของครู นอกจากนี้ ทางสนามสอบต่างๆ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าสอบทุกคน 

การทดสอบในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 นี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8,587 คน  โดยในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 4,288 คน และสำหรับรอบที่ 2 มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,299 คน จำแนกผู้มีสิทธิเข้าสอบตามสนามสอบ ได้แก่

·      สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 1,017 คน

·      จังหวัดจันทบุรี จำนวน 616 คน

·      จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 738 คน

·      จังหวัดลำปาง จำนวน 442 คน

·      จังหวัดขอนแก่น จำนวน 363 คน

·      จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 127 คน

·      จังหวัดจังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 602 คน และ

·      จังหวัดสงขลา 394 คน 

ส่วนการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน ใน 8 ศูนย์สอบทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว จะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com และผ่านระบบ KSP Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง” นางอมลวรรณกล่าว 

อนึ่ง คุรุสภาแจ้งข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดังนี้

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

 

เกี่ยวข้องกัน

ผู้สมัคร รวมกลุ่มร้อง สอบตั๋วครู ได้คะแนนผิดปกติ จี้ คุรุสภา แจง-ตรวจข้อสอบใหม่ 

ูเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครูที่มีสมาชิกมากกว่า 1.3 แสนคน

โดยมีสรุปได้ว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ เป็นบุคลากรทางการศึกษาอย่แล้ว เข้าสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสอบเสร็จแล้ว กลับพบสอบไม่ผ่าน และได้คะแนนเพียง 17 คะแนนเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก และพบว่ามีอีกหลายคนที่สอบผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์” ได้คะแนนสอบน้อยเช่นกัน

และเมื่อเทียบกับผู้ที่สอบผ่าน “กระดาษ” ทั้งที่สอบชุดเดียวกัน แต่คะแนน กลับต่างกันมาก ทำให้เกิดความสงสัยว่า คุรุสภาจะมีการตรวจคะแนนผู้เข้าสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผิดพลาดหรือไม่ โดยได้รวมกลุ่มในแอพพ์ไลน์ และให้ผู้ที่คิดว่าไม่ได้รับความเป้นธรรม หรือคะแนนสอบผิดปกติเข้ามากรอก เพื่อรวบรวมผู้เสียหาย เรียกร้องกับทางคุรุสภต่อไป 

 

ทั้งนี้มีเนื้อหาอย่างละเอียดว่า  “สวัสดีครับทุกคน สำหรับคนที่ถอดใจเรื่องคะแนนสอบที่ประกาศแล้วเลื่อนผ่านไปได้เลยครับ ส่วนคนที่ยังไม่ถอดใจ อยากให้ลองอ่านดูนะครับ

จากการประกาศผลการสอบใบประกอบรอบปี 2566 ทั้งครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา จะแยกประเด็นได้ดังนี้นะครับ

1.มีผู้ผ่านการสอบน้อยมากคิดเป็นประมาณ 20% ของผู้สมัครสอบ ซึ่งข้อนี้ผมยังมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะในประเทศเราก็มีการสอบที่มีคนผ่านน้อยๆแบบนี้ เช่น การสอบ กพ. ปีล่าสุดก็ผ่านแค่ประมาณ 5% ของผู้สมัครหลายแสนคน

2.ในการสอบรอบที่ 2 ผมลงสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ครับ และครั้งนี้ผมได้ไปสอบครับ แน่นอนครับในเรื่องการเตรียมตัวสอบผมไม่ได้เตรียมอะไรมาก ด้วยความที่ต้องทำงานประจำ(เป็นบุคลากรทางการศึกษา)อยู่แล้ว และด้วยความที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์มา ประกอบกับการเข้ากลุ่มติวเล็กน้อย ก็มีความมั่นใจพอตัวครับว่า “ถึงไม่ผ่านรอบนี้” คะแนนก็ต้อง “เกือบผ่าน” ซึ่งหลังจากการสอบ

3.พอประกาศผลสอบออกมา แน่นอนครับ “ผมไม่ผ่าน” ไม่มีชื่อผมในการประกาศครับ ตอนที่หาชื่อไม่เจอครั้งแรกผมรู้สึกเฟลครับ ผิดหวังในตัวเองเล็กน้อย แต่ก็พยายามทำใจครับ จนกระทั่ง ได้ดูคะแนนสอบผ่านระบบ KSP ผมช็อกกับภาพที่เห็นครับ ผมเห็นตัวเลข “17” ขึ้นมาที่หน้าจอปิดท้ายด้วยคำว่า “ไม่ผ่าน” สิ่งที่ผมทำคือการนั่งไล่ดูเพจคุรุสภา ดูคอมเมนต์ต่างๆว่าเป็นยังไงกันบ้าง

จนน้องสาวผมแท็กสิ่งนึงมาให้ครับ คือกระทู้พูดคุยกันของกลุ่มติวกลุ่มนึง ที่มีประเด็นเรื่องเกณฑ์การสอบ ว่าเกณฑ์ระบุไว้ว่า 60% ผ่าน ทำไม “บางคนคะแนนแค่50กว่าๆถึงขึ้นว่าผ่าน” และมีชื่อในประกาศด้วย ในขณะที่ “คนอื่นที่คะแนนเท่ากัน” ขึ้นว่าไม่ผ่าน ซึ่งในภายหลังก็มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากหลายๆแหล่งและหลายเพจติวบอกว่าอาจจะมีการปรับเกณฑ์คะแนนการผ่าน ทำให้คนที่สอบรอบ1และรอบ2 ใช้คะแนนไม่เท่ากัน ซึ่งส่วนนี้ก็คือ 1ประเด็นครับว่าคุรุสภาใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสิน

4.การที่ผมและหลายๆคนไปสังเกตุว่าคะแนนของคนที่สอบตกนั้น อยู่ที่ 10-26 คะแนน แทบจะ 100% ของคนสอบตก มันทำให้เกิดข้อสงสัยว่า หรือจริงๆมันไม่ใช่คะแนนที่ถูกต้อง เพราะมีคนจำนวณมากที่ได้คะแนนช่วงนี้ และทุกคนพูดเหมือนกันว่าเตรียมตัวมาสอบเป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนพูดเหมือนกันว่า ไม่มีทางได้คะแนนต่ำเท่านี้แน่นอน ถึงจะตกจริงๆก็มั่นใจว่าเกิน 30-40 คะแนนแน่ๆ

อะไรที่แปลกกว่านั้นรู้ไหมครับ ลองฟังเงื่อนไขนี้นะครับ

คนที่สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ + เป็นคนที่สอบในรอบที่ 2 (ส่วนนี้ที่อ้างอิงรอบที่2เพราะรอบที่1ผมไม่ได้ไปสอบครับ) แทบจะไม่มีใครได้คะแนนช่วง 30-40 เลย (ผมใช้คำว่าแทบนะครับไม่ใช่ทั้งหมด) คือจะมีคนแค่2ประเภท คือ

1.ผ่านแบบ 50กว่า60คะแนน

2.ตกแบบ ต่ำกว่า30คะแนนลงมา 

อันนี้คิดว่าปกติไหมครับ

แล้วถ้าประกอบกับการที่ข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชุด (อันนี้รวมในกรณีที่สลับหมายเลขข้อแต่โจทย์กับชช้อยเหมือนเดิมด้วยนะครับ)

มันทำให้คิดได้ว่าที่คะแนนการสอบของคนจำนวนมากออกมาแพทเทินแบบนี้เป็นเพราะ “เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจข้อสอบทำให้เฉลยไม่ตรงกับชุดที่สอบ” หรือไม่

ที่ออกมาโพสแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าคนที่สอบผ่านคนที่มีรายชื่อ ไม่สมควรสอบผ่านครับ ผมเชื่อว่านั่นคือคนที่สอบผ่านในชุดที่ถูกตรวจด้วยเฉลยที่ตรงกับคู่มันครับ

แต่อยากให้คุรุสภาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาว่ามันอาจจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะ สิ่งที่อยากเรียกร้องคืออยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องนี้หน่อยครับ ช่วยตรวจสอบให้ความกระจ่างทีว่าสิ่งที่ผมและหลายๆคนคิดนั้นมันไม่จริง เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดของคนสอบตก เป็นแค่เรื่องแต่งของคนขี้แพ้

พราะถ้ามันจริงขึ้นมา ก็ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กว่า 1,500 คน ที่ได้สอบในครั้งนี้ พร้อมกับทำกราฟเปรียบเทียบ

โดยได้ทำการแยกกราฟคะแนน โดยแยกช่วงคะแนนแต่ละคะแนน และร้อยละของกลุ่มคนที่ได้คะแนนนั้นๆ  พร้อมแยกประเภทว่าคนที่สอบผ่านกระดาษ กับคนที่สอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ที่เป็นปัญหาอยู่) มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนขนาดไหน

ทั้งๆที่ข้อสอบก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันแท้ๆ แต่กราฟที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลกลับแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ

โดยสีส้มคือกลุ่มคะแนนของคนที่สอบแบบใช้กระดาษครับ

ส่วนสีฟ้า คือกลุ่มคะแนนของคนที่สอบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ

ทีนี้ทุกท่านพอจะเห็นภาพไหมครับ ว่ามันต่างกันแบบผิดปกติมากๆขนาดไหน ?

แล้วยังคิดอยู่ไหมครับว่า เป็นเพราะคนที่สอบอ่อนเองรึป่าวเลยตกกันเยอะ ทั้งๆที่ข้อสอบก็เหมือนกันแต่คนสอบกระดาษล้วนผ่านและมีคะแนนที่สูงกว่า 30 คะแนนแทบทุกคน แต่คนสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำมากๆ แทบจะนับหัวได้เลยว่าใครที่สอบผ่านโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์บ้าง

มันผิดปกติจริงๆครับ และเราต้องการพลังของท่านในการช่วยเรารวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งไปให้ผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจได้รับรู้

พร้อมกับได้สร้างกลุ่ม Line Openchat เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบใบประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2566 ที่มีคะแนนน้อยผิดปกติ  ลิ้งค์ และแนบลิ้งค์สำหรับการร้องเรียน เพื่อรวบรวมผู้เสียหายเช่นกัน ลิ้งค์

อ่านโพสต์ 

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมกับเรียกร้องให้คุรุสภา เข้ามาชี้แจงโดยด่วน เพื่อมอบความเป็นธรรม และความโปร่งใส ให้ผู้เข้าสอบทุกคน 

เกี่ยวข้องกัน

คุรุสภา แจงเกณฑ์ให้คะแนน สอบตั๋วครู หลังเจอโวย ได้คะแนนต่ำ ยัน ได้มาตรฐาน 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คุรุสภาประกาศผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งได้มีการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566 ล่าสุด คุรุสภา มีผู้เข้าสอบรวม 42,474 คน และสอบผ่าน 11,127 คน ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การให้คะแนน โดยคุรุสภากำหนดเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 60% แต่ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนน 55 และ 57 สอบผ่านนั้น  

การสอบครั้งนี้ ใช้ข้อสอบใหม่ ซึ่งจะวัดสมรรถนะผู้เข้าสอบ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัย เตรียมการแจ้งนักศึกษา ว่าการสอบครั้งนี้จะเน้นวัดสถานการณ์ 100% อย่าไรก็ตาม การสอบครั้งนี้มีผู้สอบผ่านเพียง 22% จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อย โดยคุรุสภาเปิดให้ผู้สมัครเข้ามาดูคะแนนสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย 

ด้าน นายมนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาคุรุสภา กล่าวว่า การทำข้อสอบจะเน้นมาตรฐานวิชาชีพ เกี่ยวกับศาสตร์การสอน จิตวิทยา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล เรื่องการใช้สื่อ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ที่ครูรุ่นใหม่จะต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นฐานสมรรถนะ ดังนั้นตัวครูเองก็จะต้องถูกวัดด้วยฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะสะท้อนถึงศักยภาพที่ครูจะต้องแสดงถึงความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ วิธีการสอนและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้  

ดังนั้น ข้อสอบจึงเน้นเรื่องสถานการณ์ให้ผู้ที่เข้าสอนใช้ความรู้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการเรียนการสอนตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ตรงนี้คือเป้าหมายเพื่อจะยกระดับคุณภาพครูให้สามารถแก้ปัญหาเด็ก ในบริบทพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ข้อสอบฐานสมรรถนะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ 

นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์ตัดสิน ยังเป็นเกณฑ์ 60% เช่นเดียวกันการสอบครั้งแรก แต่ให้คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทดสอบ เพราะข้อสอบแต่ละชุด จะมีคะแนนสูงสุดต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยทางคุรุสภาพยายามทำให้ข้อสอบทุกชุดมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ในทางวิชาการ ก็จะมีความยากง่าย หรือที่เรียกว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคุณภาพข้อสอบต่างกันเล็กน้อย โดยการสอบแต่ละรอบจะใช้ข้อสอบคนละชุดกัน แม้จะเป็น Blueprint หรือพิมพ์เขียว เดียวกัน แต่คำถามก็ต้องต่างกัน เพื่อไม่ให้ข้อสอบรั่ว

เพราะฉะนั้น เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน จึงไม่ใช่ที่ 60% พอดี แต่จะมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า Standard Error of Measurement (SEM) ซึ่งค่า SEM ซึ่งทำให้การให้คะแนนมีความยืดหยุ่นอยู่ที่ 1-2 SEM หรือประมาณ 1-5 คะแนน และความยืดหยุ่นของข้อสอบแต่ละชุดก็ไม่เท่ากัน   

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่สอบผ่านจึงไม่ใช้ผู้ที่สอบได้ 60% เท่านั้น แต่ผู้ที่ได้คะแนน 57% หรือ 55% สอบผ่านด้วย โดยในอนาคตทางคุรุสภา ก็อยากเห็นการตัดสินผลสอบที่ 60% อย่างแท้จริง แต่ช่วงนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ จึงต้องยอมรับความคลาดเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบ 

เกี่ยวข้องกัน

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบขอใบประกอบวิชาครู ครั้งที่ 1 -2567 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดให้ประกาศผลการทดสอบแลtประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ จำนวน 8,229 คน

สำหรับ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ นั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ใหม่ และหากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถพิมพ์ผลการทดสอบของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

ตรวจสอบรายชื่อ >>> 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น