ค้นหา

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด (ว 5-2566)

คลิก รายละเอียด>>>

 

ตำแหน่งอย่างอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ว 3-2566)

คลิก รายละเอียด >>>

 

 

ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ว 4-2566)

คลิก รายละเอียด >>>

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น