ค้นหา

สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 เริ่มวันที่ 19 มี.ค. นี้

ใครที่เตรียมตัวจะสมัครสอบก.พ. วันนี้อย่าพลาด เพราะสำนักงานก.พ. เตรียมเปิดรับสมัคร การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (Paper & Pencil)  ประจำปี 2567 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ รับจำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกศูนย์สอบไหน และขั้นตอนการสมัครต้องทำอย่างไร  

 

สอบก.พ.2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันไหน เวลากี่โมง 

·      เปิดรับสมัครสอบก.พ.วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน 2567

·      เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 

ช่องทางการสมัครสอบก.พ.2567

·      สมัครสอบก.พ.2567 ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่

·      สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบก.พ.2567 

·      เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่

·      เลือกเมนู "สมัครสอบ" (กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเลือกศูนน์สอบ)

·      อัปโหลดรูปถ่ายของตนเอง (รูปถ่ายหน้าตรง,พื้นหลังไม่มีลวดลาย,ประเภทไฟล์ JPG. ,ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB) 

·      ชำระค่าธรรมเนียมสอบ (ผ่านแอปฯกรุงไทยเน็กซ์ หรือ เป๋าตัง หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย)

·      ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ (หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วภายใน 1 วันทำการ)

·      พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (เพื่อนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ ร่วมกับบัตรแสดงตนที่สำนักงานก.พ.กำหนดในวันเข้าสอบ)

 

สมัครสอบก.พ. 2567 ภาค ก.มี่กี่ศูนย์สอบ 

·      ศูนย์สอบกรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวนที่นั่งสอบ 78,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา จำนวนที่นั่งสอบ 25,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบราชบุรี จำนวนที่นั่งสอบ  24,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบชลบุรี จำนวนที่นั่งสอบ 28,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบเชียงใหม่ จำนวนที่นั่งสอบ 32,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบพิษณุโลก จำนวนที่นั่งสอบ 31,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบนครราชสีมา จำนวนที่นั่งสอบ 26,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบอุดรธานี จำนวนที่นั่งสอบ 20,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบอุบลราชธานี จำนวนที่นั่งสอบ 27,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบขอนแก่น จำนวนที่นั่งสอบ 30,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี จำนวนที่นั่งสอบ 26,000 ที่นั่ง

·      ศูนย์สอบสงขลา จำนวนที่นั่งสอบ 33,000 ที่นั่ง

 

อนึ่งผู้ที่เคยสมัครสอบภาค ก.พิเศษ/ e-Exam แล้วสามารถสมัครสอบ ภาค ก.แบบ Paper & Pencil ได้หรือไม่ ในส่วนนี้สำนักงานก.พ.ไม่จำกัดสิทธิผู้ที่เคยสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่นๆประจำปี 2567 ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ.ในระดับวุฒิเดียวกันหรือระดับวุฒิที่สูงกว่าระดับวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ 

 

ไทม์ไลน์การสอบก.พ. 2567 ภาค ก. (Paper & Pencil ) 

·      วันที่ 19 มี.ค.- 9 เม.ย.67 เปิดรับสมัครสอบ โดยสามารถกรอกและยืนยันการสมัครสอบ อัพโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น.ของวันถัจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ)

·      วันที่ 12 -22 เม.ย.67 เปลี่ยนรูปถ่าย (เฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนญาตให้เปลี่ยนได้ 1 ครั้ง)

·      วันที่ 9 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

·      วันที่ 2 ส.ค.67 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

·      วันที่ 25 ส.ค.67 สอบข้อเขียน

·      วันที่ 7 พ.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

·      วันที่ 14 พ.ย.67 ดูผลคะแนนสอบ

·      วันที่ 21 พ.ย.67 พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน

 

ประกาศและรายละเอียดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2567

 

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.