ค้นหา

การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

 

ข้อมูลประกอบ

  • สพฐ.แจ้ง สพท.ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 >>>
  • ตัวอย่างประกาศรับสมัคร >>>