ค้นหา

กมว.ลงโทษครู-ผู้บริหาร ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง 20 ราย

19 เมษายน 2567 รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กมว.ครั้งที่ 3/2567 ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงจำนวน 20 ราย ซึ่งมีทั้งครูและผู้บริหาร โดยผลการพิจารณา ได้แก่  ตักเตือน 7 ราย พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  2 ราย เพิกถอนฯ 3 ราย และให้ทบทวนมติโดยแจ้งไปยังผู้กระทำผิดเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งได้ อีกจำนวน 8 ราย  โดยกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการค้าประเวณี การกระทำอนาจารนักเรียน กรณีฉ้อโกง และคดียาเสพติด

ช่วงเวลา 2 ปีนี้ คณะกรรมการ กมว.สามารถสะสางคดีที่ตกค้างมาตั้งแต่ ปี 2553 และคดีที่เกิดขึ้นใหม่รวมกว่า 1,000 คดี ให้เหลือเพียง 10 กว่าคดี ซึ่งบางคดีผลสอบทางคดีอาญายังไม่เสร็จสิ้น แต่ทางคุรุสภาได้สั่งพักใช้ไปอนุญาตไว้ก่อน ซึ่งในระหว่างพักใช้ใบประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ทั้งนี้ ถือว่าคณะกรรมการ กมว.สามารถเคลียร์คดีได้เกือบหมดตามที่ตั้งเป้าไว้แล้ว”ประธาน กมว. กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการมอบรางวัลสำหรับครูที่ประพฤติ ปฏิบัติดี โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรเพิ่มรางวัลให้แก่ระดับหน่วยงานที่ดูแลครูไม่ให้มีพฤติกรรมกระทำผิดจรรยาบรรณ  เช่น สำนนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สถานศึกษา โดยให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมาเป็นการมอบรางวัลเฉพาะบุคคล จึงอยากให้รางวัลกับหน่วยงานที่ดูแลครูด้วย เพราะการดูแลครูอาจจะต้องมีการป้องปราม ซึ่งหน่วยงานที่ใกล้ครูที่สุด ก็คือ เขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา  ถ้าเขตพื้นที่ฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่ดี เมื่อมีครูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วมีการป้องกันและมีการป้องปรามหรือมีระบบเฝ้าระวังที่ดีก็จะช่วยไม่ให้เกิดการทำผิดที่ร้ายแรงขึ้นได้ 

ที่มา ; แนวหน้า วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567