ค้นหา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ว 11/2567)

 

https://drive.google.com/file/d/1SPVWoIMgo17mlzkGdlAEHYgX3Y3BKuRW/view?usp=sharing

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.