ค้นหา

การันตี ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมืนล้านบาท งบประมาณ 2568

จับตาการปรับ "ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ" ปีที่ 2 สำหรับกลุ่มผู้แรกบรรจุใหม่ สำนักงบประมาณ เตรียมชงงบฯ ปี 2568 เข้าครม. วันที่ 11 มิ.ย.นี้ เห็นชอบ กำหนดวงเงินงบกลาง พร้อมจ่ายเงินเดือนปริญญาตรี แตะ 1.8 หมื่นบาท 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นี้ สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งได้จัดพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้กับที่ประชุมครม.เห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยหนึ่งเรื่องสำคัญ จะมีการกำหนดวงเงินการ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ด้วย 

ทั้งนี้ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 3,752,700 ล้านบาท โดยยังเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่อง วงเงิน 865,700 ล้านบาท โดยประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ อยู่ที่ 2,887,000 ล้านบาท พร้อมทั้งได้กำหนดรายจ่ายในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เอาไว้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่มีรวมวงเงิน 805,745 ล้านบาท  

โดยกำหนดแยกออกมาเป็นวงเงินงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ วงเงิน 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2567 จำนวน 2,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังมีวงเงินอื่น ๆ ที่กำหนดเอาไว้สำหรับข้าราชการภายใต้งบกลางด้วย เช่น รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 67 จำนวน 480 ล้านบาท 

ทั้งนี้หากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้การปรับ “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” แรกบรรจุ มีอัตราเงินเดือนในระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน ภายใน 2 ปี ตามโยบายของรัฐบาล หลังจากได้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้นมาครั้งแรกแล้วในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งตั้งงบกลางรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ วงเงิน 11,000 ล้านบาท ไว้แล้วเรียบร้อย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป 

อัตราเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2568

 

วุฒิการศึกษา ปวช. 

ปีงบประมาณ 2567 อัตรา 10,340-11,380 บาท 

ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท

 

วุฒิการศึกษา ปวส. 

ปีงบประมาณ 2567 อัตรา 12,650-13,920 บาท 

ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปีงบประมาณ 2567 อัตรา 16,500-18,150 บาท 

ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

ปีงบประมาณ 2567 อัตรา 19,250-21,180 บาท 

ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

ปีงบประมาณ 2567 อัตรา 23,100-25,410 บาท 

ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท 

 

ที่มา ; ฐานเศรษฐกิจ 08 มิ.ย. 2567

 

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตามคุณวุฒิ