ค้นหา

รวมประกาศสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด (ผู้สมัครสอบ LOG IN)       คลิกดูรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1
 

 

คลิก การสมัครสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 / 2565

 

คลิก การสมัครสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565

คลิก ประกาศผลสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565

 

 

 

คลิก  การรับสมัครสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2566

 

คลิก 

 

 

               - รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 / 2566

               - รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 / 2566

   

คลิกรายละเอียด  การรับสมัครสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567      

ความเห็นของผู้ชม