ค้นหา

ศธ.ปรับแผนพัฒนาเน้นการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปฐมวัย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในหลายประเด็น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยแผนพัฒนาการศึกษาจะเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศในอนาคต โดยจะเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้เร็วและชัดเจน เพื่อที่จะดูว่าการขับเคลื่อนการศึกษาแนวทางไหนจะสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งตนจะให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ที่มีการปรับปรุงใหม่ จะเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเตรียมจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเรียนรู้เปลี่ยนไป จึงต้องมาทบทวนและเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนของประเทศ ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยให้เด็กเรียนรู้ทักษะภาษาการสื่อสารเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้เด็กซึมซับภาษาได้อย่างดี 

ที่มา ; ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 28 ธ.ค. 2563

ความเห็นของผู้ชม