ค้นหา

???????????????????? 7.2 ????? ??? 21-22 ?.?. 2564

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ว่า

ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ 30 ธันวาคมนี้ ตนเตรียมที่จะเสนอข้อมูลผลการรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ

  • มีผู้สมัครแล้ว 7,255 คน ใน 30 วิชาเอก ซึ่งจะดำเนินการทดสอบในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563
  • ทดสอบใน 5 หมวดวิชา คือ 1.หมวดทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.หมวดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.หมวดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อการศึกษา 4.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครู และ 5.หมวดความรู้วิชาเอก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและเตรียมการจัดสอบ
  • ขั้นตอนการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเป็นผู้ดำเนินการ

ขณะนี้คุรุสภามีความพร้อมในการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางที่เราวางไว้ อีกทั้งผมมั่นใจว่า สทศ.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้การจัดทำข้อสอบและการจัดการสอบ ดังนั้นการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งนี้ น่าจะไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม ในเบื้องคุรุสภาพบว่ามีนักศึกษาบางคนที่จ่ายเงินค่าสมัครไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจ่ายเงินค่าสมัครผิดประเภท ซึ่งเรื่องนี้ผมจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”รองเลขาฯ คุรุสภา กล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://ksp.niets.or.th/

คู่มือสมัครสอบ

 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม