ค้นหา

สอศ.สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกว่า 6.7 พันอัตรา สอบ 21 ก.พนี้

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (ทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย สังกัด สอศ.

การรับสมัครสอบมีผู้มีสิทธิสอบ ทั้งหมด 6,720 คน (61 กลุ่มวิชา) แบ่งเป็น เขตทั่วไป จำนวน 6,522 คน (60 กลุ่มวิชา) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 198 คน (27 กลุ่มวิชา) โดย สอศ. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบข้อเขียน (ภาค ก.และภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังกล่าวข้างต้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าสอบออกเป็น 7 สนามสอบ ได้แก่

  • สนามสอบที่ 1-4 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-8
  • สนามที่ 5 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1
  • สนามสอบที่ 6 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮออล์ 4
  • สนามที่ 7 (1) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
  • สนามสอบที่ 7 (2) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ซัพพลาย

เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร ยังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 53 คน สอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (วันและเวลาเดียวกันกับอิมแพ็ค)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันสอบ เช่น การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังจากการสอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้มีสิทธิสอบเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบ การกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบ 

ที่มา ; เดลินิวส์ พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวต่อเนื่อง

อาชีวะจัดสอบครูผู้ช่วย 1,900 อัตราฉลุย 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.64 ที่สนามสอบอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้งที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครว่า การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสอศ. และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณณ์ที่ทางกคศ.วางระเบียบไว้ และยังได้มีการอำนวยความสะดวกจัดสอบแยกให้กับสตรีมีครรภ์ และคนที่มีน้ำหนักตัวเกินให้นั่งเเยกเเถวเพื่อความสะดวกสบาย

โดยการสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 6,717 คน 61 กลุ่มวิชา ซึ่งมีจำนวนคนเข้าสอบทั้งสิ้น 6,105 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 90.89 % ผู้ไม่มาสอบ 612 คน คิดเป็น 9.11 % โดยแบ่งเป็นเขตทั่วไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 6,519 คน เป็นผู้เข้าสอบ 5,941 คน คิดเป็น 91.13% ผู้ไม่มาสอบ 578 คน คิดเป็น 8.87% และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 198 คน เป็นผู้เข้าสอบ 164 คน คิดเป็น 82.83% ผู้ไม่มาสอบ 34 คน คิดเป็น 17.17% โดยมีตำแหน่งรองรับกว่า 1,900 อัตรา และเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร ยังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (วันและเวลาเดียวกันกับอิมแพ็ค) ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบในสนามนี้มีจำนวน 56 คน ขาดสอบ 2 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 98.88 เปอร์เซ็นต์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การสอบวันนี้ ช่วงเช้า เป็นการสอบภาค ก. ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และช่วงบ่าย เป็นการสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งมีการตรวจผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการแต่งกาย สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ การรับฝากของ ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ ข้อปฏิบัติก่อนเวลาสอบ ข้อปฏิบัติในเวลาสอบ และเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอศ.ได้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตรวจสอบอาคารและจดจำเลขที่นั่งสอบให้ถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบและทยอยเดินเข้าห้องสอบตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังจากการสอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้มีสิทธิ์สอบเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบ การกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบ

ทั้งนี้ สอศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) โดยจะประกาศให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.thเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย 

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"สุเทพ"แจงปมเรียกสอบครูผู้ช่วยสอศ.ใหม่ 30 ราย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี 2563 ว่า การสอบดังกล่าว สอศ. ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และภาค ข. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 และดำเนินการสอบภาค ก. และภาค ข. เมื่อ 21 ก.พ. 64 ประกาศผู้ผ่านการสอบภาค ก. และภาค ข. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 และผู้ผ่านภาค ก. และภาค ข. ให้สอบสัมภาษณ์ภาค ค. ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค. 64 ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่ากระบวนการตรวจข้อสอบมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริงจึงทำให้ต้องมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขใหม่จำนวน 30 ราย ได้มาสอบสัมภาษณ์ภาค ค. ใหม่ 

ยืนยันว่าการสอบดังกล่าวไม่ได้มีความผิดปกติหรือความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น เพราะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อรอบแรกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดสังเกตว่ามีรายชื่อที่มีคะแนนต่างกันเกิดขึ้น แต่ทำไมการประมวลผลไม่มีรายชื่อ ซึ่งการประมวลผลของ สอศ.ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการประมวลผล จึงไล่เช็กข้อมูลย้อนหลังของทุกสาขาปรากฏว่า มีข้อผิดสังเกตของสาขาช่างกลโรงงาน 202 ซึ่งหน่วยงานประเมินผลแจ้งว่า การประมวลผลสอบดังกล่าวมีรายชื่อตกหล่นจำนวน 30 คน โดยสาเหตุที่รายชื่อตกหล่นนั้นเกิดจากการตรวจข้อสอบคอมพิวเตอร์ประมวลผลว่ากลุ่มคนจำนวนดังกล่าวขาดสอบ ดังนั้นเมื่อเรารีเช็กข้อมูลทุกอย่างแล้วไม่มีสาขาอื่นที่ผิดพลาดอีก รวมถึงการสอบชุดแรกก็ยังไม่ได้มีการประกาศผล ซึ่งสอศ.กำหนดประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เม.ย. ดังนั้นยืนยันว่าการสอบครั้งนี้ยังไม่มีใครเสียสิทธิ แต่เกิดจากปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งได้นำเรื่องเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเลขาธิการ กอศ.กล่าว 

ที่มา ; เดลินิวส์ พุธที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของผู้ชม