ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2563

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2563

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  วิชาคิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  วิชาวิทยาศาสตร์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  วิชาคิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  วิชาวิทยาศาสตร์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563  ภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563   คณิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563   สังคมศึกษา

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563   ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563   วิทยาศาสตร์

 

ข้อสอบ NTพร้อมเฉลยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ความเห็นของผู้ชม