ค้นหา

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับแก้ไขตามข้อเรียกร้องขององค์กรครูทั่วประเทศ)

 

#คืนเท่าที่คืนได้

 

คืน -ครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

      -ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง

คืน -ผู้บริหารสถานศึกษา

     -ไม่มีครูใหญ่ 

     -ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา

     -และก็ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับแก้ไขตามข้อเรียกร้องขององค์กรครูทั่วประเทศ)

 

 

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8o_uLHPhWTokY6o6A?e=ZSS3cl

ความเห็นของผู้ชม