ค้นหา

เรียนครุศาสตร์ศึกษาศาตร์เอกอะไรดี มีสาขาหลักอะไรบ้าง

บทความนี้พี่ๆ AdmissionPremium จะมาแนะนำจัดเต็มให้น้องๆ ได้เอาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะสาขาในการเรียนต่อ เป็นอีกหนึ่งคณะสุดฮิตที่น้องๆ สนใจอยากเรียนและสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี นั่นก็คือ คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ เราจะมาแนะนำว่า หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น มีสาขาอะไรเป็นสาขาหลักที่เปิดสอนกันอยู่บ้าง พร้อมกับตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่มีสอนสาขานั้นๆ และมาดูกันว่าเรียนครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สาขาไหนอนาคตดี เอกไหนอนาคตรุ่ง

เรียนครูสาขาอะไรดี คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง

การเรียนคณะครุศาสตร์จะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานอย่าง การศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น วิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียนของเรา ซึ่งทั้งหมดจะเป็นวิชาที่จะได้ใช้จริงเมื่อตอนเป็น ครู/อาจารย์  และในปัจจุบันในประเทศไทยสามารถแบ่งวิชาเอกได้ประมาณ 10 สาขาได้แก่


การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

ประถมศึกษา (Elementary Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

มัธยมศึกษา (Secondary Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลุ่มสถาบันการพลศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิลปศึกษา (Art Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดนตรีศึกษา (Music Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ธุรกิจศึกษา (Business Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
(Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยเปิดสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เรียนเอกอะไรดี ครูเอกไหนจะขาดแคลนในอนาคต?

และอีกหนึ่งหัวข้อคำถามที่น้องๆ ผู้สนใจในสายงานครุศาสตร์อยากรู้มากที่สุด ก็คือ เรียนครูอะไรดี ครูเอกไหนขาดแคลนในอนาคต? ซึ่งปัจจุบันสถาบันครุศาสตร์ก็มีวิชาเอก (Majors) หลักๆ คือ
- การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
- ประถมศึกษา (Elementary Education)
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
- ฟิสิกส์ (Physics)
- เคมี (Chemistry)
- ชีววิทยา (Biology)
- คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- สังคมศึกษา (Social Studies) 
- ภาษาไทย (Thai)
- ภาษาอังกฤษ (English)
- ภาษาฝรั่งเศส (French)
- ภาษาเยอรมัน (German)
- ภาษาจีน (Chinese)
- สุขศึกษา (Health Education)
- พลศึกษา (Physical Education)


โดยเอกที่น่าเรียนและจะขาดแคลนในอนาคต 5 เอก นั่นก็คือ ปฐมวัย ปฐมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และภาษาไทย เหตุผลเพราะในแต่ละปีจะมีจำนวนครูที่จะเกษียณเป็นจำนวนมาก 1 ในนั้นเป็น ครูเอกปฐมศึกษา ที่มีจำนวนเกษียณสูงที่สุดในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสูงถึง 28,721 คน และส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนรุ่นใหม่หันไปสนใจเรียนครุศาสตร์สาขาอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เพราะเมื่อเรียนจบมา แม้จะไม่ได้เป็นครู ก็ยังต่อยอดไปงานสายอื่นได้หลากหลาย นี่จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ครูในสาขาทั้ง 5 นั้นเริ่มขาดแคลน
 

แต่หากใครไม่อยากเป็นครูก็มีอาชีพเหล่านี้ที่สามารถทำต่อยอดได้เมื่อจบการศึกษา เช่น นักวิชาการด้านการศึกษา เฉพาะทางหน่อยอย่างสายภาษาก็จะได้ทั้ง ล่าม นักแปล ไกด์ สจ๊วต แอร์โฮสเตส และสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์หรือการเรียนของสาขาอื่นๆ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่บทความด้านล่างนี้เลย

ที่มา ; Admission Premium

ความเห็นของผู้ชม