ค้นหา

ความรู้ความสามารถทั่วไป ; ความสามารถด้านตัวเลขเกี่ยวกับสูตรคณิตพกติดตัว

 

 

 

ที่มา ; เพจ Baankrumod Academy

 

ความเห็นของผู้ชม