ค้นหา

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูน (ว22-2564)

 

22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกดาวน์โหลดไฟลรายเรื่อง

22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/V22-2564_QR_code.pdf 

 

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/1Mv9-2564.pdf

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/2Mv10-2564.pdf

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/3Mv11-2564.pdf

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สพฐ.)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/4Mv12-2564(spt).pdf

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา กศน.)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/5Mv12-2564(ksn).pdf

 

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สช.)

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/6Mv12-2564(sc).pdf

 

คลิก  ไฟล์รวมทุกเล่มที่นี่ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIIVh4mCqssETZI&cid=BB278C7A0D1216A5&id=BB278C7A0D1216A5%2158955&parId=BB278C7A0D1216A5%2158192&o=OneUp

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม