ค้นหา

จ่อถอนตั๋ว ครู บิ๊ก ร.ร. ผิดร้ายแรง หลังพบ 8 ราย อนาจาร ทุบตีเด็ก

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว. เมื่อเร็วๆ นี้ รับทราบผลการสืบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 รายทำผิดทางจรรยาบรรณอย่างร้างแรง อาทิ ทำการอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ลงโทษนักเรียน โดยการทุบตี หรือกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งพบว่า มีมูลความผิดจริง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ หากพบว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจสถิติการกระทำรุนแรงต่อเด็ก ว่า ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับประถม หรือมัธยม ใครเป็นผู้กระทำ ทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนต่อนักเรียน ครูกระทำต่อนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนกระทำต่อครู เป็นต้น และเกิดในภาคใดมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้นสังกัด นำไปเป็นข้อมูลในการหามาตรการป้องกันต่อไป

ครูและผู้บริหารทางการศึกษา ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ครั้งนี้ เพราะผลการสอบสวนข้อเท็จจริงออกมาแล้ว ว่ามีมูลความผิดจริง และแม้ต้นสังกัด อย่าง สพฐ.จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่คุรุสภา ก็ไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้ทันที ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงฯ และกรรมการสอบสวนฯ ตามขั้นตอน ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นกรณีการล่วงละเมิดและอนาจารทางเพศเด็ก โทษสูงสุดคือ เพิกถอนใบอนุญาตฯ อย่างแน่นอน ส่วนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ให้สาธารณชนรับทราบหรือไม่นั้น กมว. คงไม่สามารถทำได้ เพราะจะขัดต่อกฎหมาย สิ่งที่ทำได้คือ ทำจดหมายแจ้งให้เจ้าตัว และต้นสังกัดรับทราบต่อไป ” นายเอกชัยกล่าว 

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเสนอให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทำวิจัย เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคุรุสภา กับผู้ใช้บริการ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงวางแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุรุสภา ให้เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจข้อมูล การขอรับใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพบว่า ผู้ที่ยืนขอได้รับใบอนุญาตฯ กว่า 100% ซึ่งตรงนี้ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย เพราะแม้จะรวดเร็ว แต่อาจจะขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งบางรายเอกสารไม่ครบ อาจส่งผลให้ได้ครู ที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปในระบบ 

มติชน วันที่ 6 กันยายน 2564

ความเห็นของผู้ชม