ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ Pre O-NET พร้อมเฉลย ปี 2558

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ม.3 ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ปี 2558 >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม