ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2552

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2552 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ภาษาอังกฤษและสุขศึกษา ป.6 ปี 2552 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2552 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ปี 2552 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบต้นฉบับทุกวิชาจาก สทศ. >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

 

ความเห็นของผู้ชม