ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2553

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ภาษาไทย  ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET สุข พละ ศิลปะ การงาน ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา  ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ O-NET ทุกวิชา ป.6 ปี 2553 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบต้นฉบับทุกวิชาจาก สทศ. >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

 

ความเห็นของผู้ชม